سازمان فناوری اطلاعات ایران

انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی

کاربران هر یک از خدمات دهندگان دسترسی پهن باند ثابت زیر می‌توانند به مدت یک ماه از شروع این طرح به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه ترافیک مصرفی از محتواهای تلویزیون های اینترنتی مشارکت کننده در این طرح استفاده نمایند.

تعداد ثبت نام تاکنون: 164221تایید ضوابط و مقررات

  1. هر یک از متقاضیانی که ثبت نام آنها به صورت کامل در این طرح انجام شود قادر خواهند بود حداکثر سه اشتراک یک ماهه رایگان از ارائه کنندگان خدمات ویدئو خانگی معرفی شده در این طرح با مکانیزم معرفی شده در این سایت دریافت نمایند.
  2. خدمات اختصاص یافته برای این طرح تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که در حال حاضر بر روی خط خود اشتراک دسترسی پهن باند ثابت به شبکه ملی اطلاعات را دارا باشند. چنانچه این دسترسی بر روی تلفن ثابت شما موجود نمی‌باشد می‌توانید از طریق درگاه xdslplus.ir اقدام به درخواست نمایید.
  3. برای ثبت نام در این طرح باید بین هویت کد ملی وارد شده، مالک شماره موبایل و مالک اشتراک دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات وارد شده همخوانی وجود داشته باشد.
  4. هر فرد واجد شرایط تنها امکان فعال سازی هدیه را بر روی یک خط را دارا خواهد بود. لذا امکان انتقال هدیه به سایر خطوط نخواهد بود.
  5. در صورت سوء استفاده های احتمالی از خدمات تخصیص داده شده، اپراتور حق قطع و یا محدود کردن سرویس هدیه را خواهد داشت.
  6. مسئولیت تایید صحت اطلاعات و مفاد مرتبط با آن در این ضوابط و مقررات با سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.

ثبت اطلاعات متقاضی طرح

لطفاً اطلاعات را با دقت تکمیل نمایید.

کد ملی:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:

تایید شماره تلفن همراه

لطفاً اطلاعات را با دقت تکمیل نمایید.

کد تایید از طریق پیامک برای شما ارسال شد. لطفاً آن را در این قسمت وارد نمایید

کد تایید: